Cursist

Voor- en achternaam*

Straatnaam en huisnummer*

Postcode en woonplaats*

Telefoonnummer*

E-mailadres*

Aanmelding

Cursus*

Startdatum (zie groepslessen)*

Aanmelding en inschrijving

De inschrijving vindt plaats door retournering per mail van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging van uw inschrijving en een factuur. ¡Hola Holanda! behoudt zich het recht voor een cursus voor aanvang te annuleren. In dat geval is de cursist geen kosten verschuldigd. Wenst u eerst kennis te maken, neem dan eerst contact op.

Betaling cursusgeld

De factuur dient binnen twee weken te zijn voldaan en uiterlijk 10 dagen vóór aanvang van de cursus (o.v.v. factuurnummer) op rekeningnummer 0794 7008 53 (ibannummer NL48 INGB 0794 7008 53) t.n.v. M.Mestres Portavella, Utrecht. Inschrijving gaat in volgorde van betaling en is bindend op moment van ontvangst betaling. Indien de cursist zich in de week vóór aanvang van de lessen nog inschrijft dient het geld op de dag van aanvang van de cursus te zijn bijgeschreven op eerdergenoemde rekening. Bij wanbetaling komen naast administratiekosten à €10,- ook extra kosten (als incassokosten) voor rekening van de cursist. Voor privelessen bestaat de mogelijkheid om een deel van de factuur gelijk aan de les contant na afloop van de les te voldoen.
Klik hier voor volledige cursusvoorwaarden